Events

Sigma Connectivity

Tid: 2014-04-08 - 2014-04-11 Plats: Kistamässan S.E.E, Scandinavian Electronics Event, är Nordens största och viktigaste mötesplats för den professionella elektronikindustrin. Sigma Connectivity kommer finnas på plats i monter C11:54, för att med konkreta exempel diskutera IoT och hårdvaruutveckling. Vi kommer bl.a visa testsystem och fixturer,… read more

Sigma IT & Management

Hur etableras förändringar och hur håller vi kursen över tid? Rätt genomförda förändringar leder till utveckling, det motsatta tar oss ofta till en återvändsgränd. När det gäller större förändringar finns det flera framgångsfaktorer som lätt hamnar i skuggan av projektleveransen. I dagens program lyfter vi fram dessa faktorer i ljuset – genom… read more

Contact

Sigma AB
Stora Varvsgatan 6
211 19 Malmö
Sweden


Phone +46 (0)771 550 500

E-mail: info@sigma.se

Local offices