EXPECT A BETTER TOMORROW

Sigma Group består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar vi vårt tekniska kunnande, vår spetskompetens och vår passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar.

Våra tjänster tillhandahålls av Sigma IT Consulting, Sigma Technology, Sigma Connectivity, Sigma Industry, Sigma Civil, och Sigma Software. Sigma Group är moderbolaget som utvecklar och vårdar varumärket Sigma och våra många ramavtal.

NÄR LAGET VINNER, VINNER ALLA

1986 startades Sigma av entreprenören Dan Olofsson. Att spänna bågen och försöka skapa något bestående såg han som en fascinerande utmaning. Var det möjligt att långsiktigt bygga ett konsultföretag där betydande tekniskt kunnande kunde kombineras med känslan av att det är laget som vinner? Skulle det vara möjligt att ha fokus på både kunder och medarbetare samtidigt som man driver ett effektivt och lönsamt företag? Det var möjligt och sedan 1986 har vi adderat ett företag efter ett annat till Sigma Group. Och alla drivs med grundtanken om att fokusera på såväl kunder som på anställda.

Vi har gjort en anmärkningsvärd resa och det är många i laget som bidragit med viktiga insatser längs vägen. Vi fortsätter resan och vi fortsätter att forma framtiden och världen runt om oss och vi fortsätter att engagera oss i nya utmaningar.

PASSION AND EXECUTION

Det är genom att vara passionerade och genom att få saker gjorda som vi på Sigma gör skillnad. Som privatägt bolag med en långsiktig strategi kan vi själva ta besluten som rör vår egen utveckling. Vi växer hela tiden och till vår glädje blir det successivt allt fler som är med och formar utvecklingen och ger sitt bidrag till en bättre morgondag.

För alla oss på Sigma är dessa idéer fundamentala:

 • Vi har ett gediget tekniskt kunnande och vi älskar att göra affärer. Vi gör skillnad genom vårt engagemang. Vi är proaktiva och hittar nya lösningar. Det är vad du gör som räknas – inte vad du säger. Vi tror på att få saker gjorda.
 • Vi har ett stort engagemang i alla som spelar i vårt Sigma-lag. Vi tror på kraften av att addera en till en annan och jobba ihop. Styrkan i detta blir ännu större när vi samverkar inom hela Sigma. Vi kännetecknas av att vi bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld och att vi är passionerade i det vi gör.
 • Vår erfarenhet har lärt oss att det är förmågan att leverera som gör skillnad. Genom arbeta med intressanta och spännande projekt och kunder utvecklas vi som individer såväl som företag. Genom effektivitet i vårt dagliga arbete skapar vi resurser som möjliggör investeringar som stärker vår verksamhet. Vår energi är till för att flytta fram våra kunders positioner. Kundernas förtroende är det som ger oss nya uppdrag och det i sin tur gör att vi kan ta nästa steg på vår resa.

SAMHÄLLSENGAGEMANG – BRA FÖR ALLA

Genom åren som gått har vi kommit till insikt om hur viktigt det är att vara engagerad i utmaningar och frågor som kan förbättra vår omvärld. Den ideella organisationen Star for Life är ett exempel på detta. Vi stödjer dem och deras unika program för att förhindra spridningen av HIV bland unga människor i södra Afrika. Visionen är att inspirera ungdomarna till att tro på sin egen framtid och sina drömmar och att stödja dem i deras ansträngningar att leva ett liv utan HIV. Projektet omfattar mer än 100 000 elever och deras familjer i Sydafrika och Namibia. Vi är även en så kallad School Partner inom projektet, vilket innebär att vi arbetar med och stöttar Dlilanga High School i sydafrikanska KwaZulu-Natal, där vi följer eleverna från början till slutet av ett treårigt program. Star for Life ger oss en unik möjlighet, att ge barn i södra Afrika hopp för framtiden. Vi får därmed chansen att ta vårt sociala ansvar som företag och det bra för alla.

SIGMA I BACKSPEGELN

 • 1986

  Sapia AB grundas och Dan Olofsson får i uppdrag att bygga upp dess tekniska konsultdel.

 • 1993

  Dan Olofsson förvärvar den tekniska konsultdelen av Sapia. Bolaget döps om till Sigma AB.

 • 1997

  Sigma har 600 medarbetare och introduceras på Stockholmsbörsens O-lista.

 • 2001

  Sigma har 3 300 medarbetare och verksamheten delas upp i tre nya bolag: Teleca (som 2008 förvärvas av Symphonykoncernen), Epsilon (som 2012 förvärvas av ÅF AB) och nya Sigma.

 • 2004

  För andra året i rad utnämnts Sigma till ”Sveriges Bästa IT-konsult” efter en enkät bland 200 av Sveriges IT-inköpare utförd på uppdrag av Veckans Affärer.

 • 2005

  Sigmas grundare Dan Olofsson startar projektet Star School (som senare döps om till Star for Life) i KwaZulu-Natal i Sydafrika. Syftet är att bekämpa hiv och aids bland unga i södra Afrika. Sigma blir en av projektets sponsorer.

 • 2009

  För andra gången belönas Sigma med Dataföreningens ”Diamanten” som den IT-konsult som bäst förstår kundernas behov. Första gången var 2007.

 • 2013

  Sigma köps ut från Stockholmsbörsen av huvudägaren Danir AB. Därefter förvärvar Sigma Sony Mobiles utvecklingsenhet för mobil hårdvara i Lund. Det nya bolaget döps till Sigma Connectivity och blir ett av Sigmas tre affärsområden.

 • 2014

  Sigma formerar sex affärsområden: Sigma IT Consulting, Sigma Technology, Sigma Connectivity, Sigma Industry, Sigma Civil och Sigma Software. Nya bolag startas inom Sigma Industry och Sigma Civil.

 • 2016

  Sigma firar 30 år och har sedan utköpet 2013 startat 17 nya bolag och är över 3 000 anställda.

HÅLLBARHET – NYCKEL TILL EN BÄTTRE MORGONDAG

Kvalitet, miljö och informationssäkerhet är ett självklart fokus i Sigmas verksamhet. Huvuddelen av våra ledningssystem är därför certifierade enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 27001.

ISO 9000

ISO 9000 är en global standard för hantering av kvalitet i organisationer av alla storlekar. Den är grundläggande för såväl ledningssystemet i allmänhet som för kvalitetsledningen i synnerhet.

ISO 14000

ISO 14000 är en standard för miljöledning. Den hjälper oss att sätta mål och följa upp vår miljöpåverkan.

ISO 27000

ISO 27000 är en standard för att säkra hantering av data. Kundernas och vår egen information är en kritisk del av verksamheten, och ledningssystemet ger oss de verktyg vi behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

TRIPPEL-A KREDITVÄRDIGHET

AAA

Sigma har ett Trippel-A i kreditbetyg, det är den högsta möjliga värderingen enligt Soliditet, som är Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation. Deras system för kreditvärdering bygger på en expertmodell som baseras på deras omfattande erfarenhet av kreditgivning. Systemet tillhandahåller en ratingstandard som är gemensam för alla nordiska länder, och där ratingen identifierar både risker och möjligheter i affärslivet.
Kreditbetyget är ett kvitto på att Sigma är en stabil och professionell partner för såväl kunder som leverantörer och samarbetspartners.

Över 2 400 beslutsregler ligger till grund för bedömningen. Till dessa hör att bolaget är ett aktiebolag och har varit verksamt i minst tio år. Det samlade beloppet för betalningsanmärkningar måste vara lågt i förhållande till beräknat eget kapital och nyckeltalen måste vara betydligt bättre än branschens genomsnitt. Bolaget måste också vara stabilt med en jämn och positiv utveckling.