bg-bettermain

Expect a better tomorrow

Samhällsengagemang

Learn more

Förutom den löpande kärnverksamheten är Sigma engagerande i en rad projekt för att skapa positiv utveckling i samhället – både i Sverige och i utvecklingsländer. Det är just genom handlingskraft och engagemang som verklig förändring skapas. Tillsammans kan alla på Sigma göra stor skillnad.

Star for Life

Star for Life är ett unikt stödprogram som skapats för att motverka spridningen av HIV och AIDS bland unga i södra Afrika. Målsättningen är att inspirera skolbarn att tro på sin egen framtid och sina drömmar, och stödja dem i deras fortsatta strävan att leva ett liv fritt från AIDS. Star for Life startades 2005 och omfattar idag mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika och Namibia.

För mer information om Star for Life, klicka här

FC Rosengård

shifted-image2

FC Rosengård är ett av Europas mest framgångsrika damfotbollslag. FC Rosengård är regerande Svenska Mästare och omtalade för sitt engagemang inom social utveckling med fokus på att hjälpa ungdomar förverkliga sina drömmar.

Inom FC Rosengård bedrivs två omfattande sociala projekt, Boost som ger ungdomar kompetensutveckling för att lättare komma in på arbetsmarknaden och Football for Life som ger unga kvinnor vid hundratals skolor i Sydafrika möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet.

Åren 2011-2014 har 723 ungdomar fått ett arbete eller heltidsutbildning genom att delta i Boost by FC Rosengård.

För mer information om FC Rosengård och deras samhällsprojekt, klicka här

Emerging Cooking Solutions

shifted-image3

Fler människor dör av rökig matlagning över öppen eld än av malaria. Svensk-Zambiska Emerging Cooking Solutions har utvecklat ett system med eldningspellets som används i spisar som brinner otroligt rent. Pelletsproduktionen bygger på överskottsbiomassa och är därför förnyelsebar och miljömässigt hållbar. Systemet bidrar till att bromsa avskogningen, sparar tid och förbättrar både hälsan och hushållsekonomin för användarna.

För mer information om Emerging Cooking Solutions, klicka här

Uppstart Malmö

shifted-image4

Uppstart Malmö är dels en stiftelse som på olika sätt stödjer jobbskapande entreprenörer, dels är det en källa till investeringskapital från ett antal erfarna entreprenörer och företagsledare i Malmö. Flera partners stödjer även satsningen med sin personliga erfarenhet. Bland investerarna finns Sigmas moderbolag, Danir. Styrelseordförande är dessutom Sigmas grundare, Dan Olofsson.

FÖR MER INFORMATION OM UPPSTART MALMÖ, KLICKA HÄR